Fjellsport.no – Stillingsannonse

Vi produserte en stillingsannonse-film for Fjellsport.no. Her brukte vi fotografier til å skape bevegelser og spenning. Denne publiserte de på forskjellige SoMe-kanaler, og den ga stor effekt for å få aktuelle kandidater til å søke på stillingen.